Liquid Manure trailers

Samson PG 25 V 1.0 FS 15


Samson PG 25 V 1.0 FS 15

Slurrytanker byl vyvinut tak, aby spl?ovaly požadavky na profesionální uživatele, pokud jde o náklady na ú?innosti, flexibility, uživatelská p?ív?tivost a nízké nároky na údržbu.
Slurrytanker je modulární sestavení, a má dlouhý seznam možností. Díky tomu je možné pro vás konfigurovat sv?j vlastní slurrytanker pro vaše konkrétní pot?eby. Pokud se vaše pot?eby zm?ní poté, co jste si koupili slurrytanker je možné vybavit mnoho možností.
Všechny cisterny jsou pískované Následoval vysoce kvalitní vrchní nát?r. Dv? vrstvy epoxidové barvy vnit?ní, v kombinaci s dv?ma vrstvami bi-komponentní nát?r polyuretanový dokon?ovací mimo Zajistit maximální životnost a vysokou re-prodejní cenu.
Integrovaný design z kalové cisterny Samson, s koly umíst?nými na bo?ní stran? nádrže na nízké t?žišt?, je nabitý s inovativními funkcemi.

Credits
LS_JiraCz Oriešok Modding

Please rate this mod
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

What is this FS19 mods use for

We offer mods for Farming Simulator 19 game versions. This is an agricultural game that gives you an opportunity to grow vegetables, take care of animals and buy or repair FS19 vehicles mods. But what if there is not enough features for your game and you want to improve Farming Simulator 19? Just browse in our Farming Simulator 2019 mods categories and download free Farming Simulator 2019 mods that will ease your game.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *